EU-landen bereiken eindelijk een akkoord over hormoonverstorende pesticiden

EU-akkoord over hormoonverstorende pesticiden
Al een tijd stellen milieu- en consumentenorganisaties dat de gezondheid van de Europese bevolking op de tweede plaats komt als het gaat om pesticiden. De belangen van de grote bedrijven lijken vaak zwaarder te wegen dan het gezondheidsbelang van de Europese bevolking. Afgelopen dinsdag is hier een tegengeluid aan gegeven.

Akkoord
Een meerderheid van de landen van de Europese Unie hebben afgelopen een akkoord bereikt over criteria die bepalen welke pesticiden kunnen zorgen voor een ontregeling van hormonen. Dit is een eerste stap en in het belang van de Europese bevolking, omdat hormoonverstorende stoffen ernstige gezondheidsproblemen tot gevolg kunnen hebben. Voorbeelden van deze ernstige gezondheidsproblemen zijn onvruchtbaarheid en kanker. De Verenigde Naties zien de hormoonverstorende pesticiden ook als een bedreiging voor de gezondheid. Dit akkoord is bijzonder, omdat het jaren heeft geduurd voor er overeenstemming over de criteria is bereikt.

Kritiek
Er bestaat ook kritiek op het akkoord. Er is nu wel een akkoord bereikt, maar in de praktijk haalt dit akkoord vrij weinig uit. Volgens EU-parlementariër Bas Eickhout van GroenLinks betekent dit akkoord dat er nauwelijks bestrijdingsmiddelen van de markt moeten worden gehaald, waardoor het akkoord nauwelijks effect heeft. Hij maakt dan ook een statement door aan te geven dat hij vindt dat de landen van de Europese Unie niet hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van volksgezondheid en milieu.
Er komt ook kritiek uit de hoek van de Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC. Zij betreuren dat er nauwelijks rekening wordt gehouden met het voorzorgsprincipe. Het voorzorgsprincipe houdt in dat wanneer er wetenschappelijke onzekerheid bestaat over of de stoffen schadelijk zijn, het ook niet op de markt komt. De directeur van BEUC Monique Goyens zegt dan ook dat het akkoord herzien moet worden, omdat het voorzorgsprincipe meegenomen moet worden.

Toch wel een stap?
De Europese Commissie zegt wel dat het een belangrijke stap is geweest om burgers te beschermen tegen schadelijke stoffen. Deze stap is ook een aanleiding om hier in de toekomst beter naar te kijken en meer mee te doen. Zo zullen in de toekomst ook de criteria worden vastgesteld voor stoffen die gebruikt worden in andere producten, zoals bijvoorbeeld plastic verpakkingen, speelgoed en cosmetica.