omscholen in tijden van corona

Omscholen ten tijde van Corona

In deze bizarre tijd waarbij we ons maar midden in een pandemie blijven bevinden, gaan steeds meer mensen serieus nadenken over omscholing. We zien dat vooral bij beroepen waar weinig werk is, zoals in de horeca, maar ook in beroepen waar een grote druk is, zoals in de zorg. Vanuit die laatste sector zien we dat mensen wel vaak voor iets kiezen in het verlengde van de zorg, zoals vitaliteitscoach, maar ook een opleiding tot fitnesstrainer a zien we bij deze groep geregeld voorbij komen. Denk jij er ook aan om jezelf om te laten scholen? Lees dan snel verder om te weten te komen waar je dan aan moet denken.

Na de crisis in 2008 zagen we dat mensen die trainingen en cursussen volgden, minder lang werkloos waren dan degenen die dat niet deden. 70 procent van boventalligen in de financiële sector verhuisde toen naar een andere sector. Daarvan is het merendeel uiteindelijk tevreden, maar dat stond los van de individuele begeleiding. Die werd toen aan iedereen aangeboden en gebruikt door 66 procent van de mensen. 78 procent vond dat nuttig.

Nu is de tijd om in gesprek te gaan met je werkgever

Als je het echt wil en je hebt een baan, dan is nu het moment om het gesprek aan te gaan met je werkgever. Het is heel belangrijk dat je intrinsiek gemotiveerd bent om te veranderen van sector. Maar kijk ook wat je kunt en wat de mogelijkheden zijn binnen je huidige baan. Als evenementen opbouwer zit je nu zonder werk, maar ben je wellicht heel technisch en kun je die skills op een andere plek uitvoeren. We zien op het moment verschillende werkgevers het gesprek aangaan met hun personeel, om te vragen of ze nog op hun plek zetten. Maar het is geen goed idee om dat af te wachten. “Juist nu je nog een contract hebt, kun je gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Juist nu heb je misschien wel tijd en ruimte om je om- of bij te scholen.

De kosten van omscholen hangen heel erg af van wat je wil doen. Je kunt het op verschillende niveaus bekijken: de overheid die iets kan faciliteren, je huidige of nieuwe werkgever die dat bekostigd, of jijzelf met de transitievergoeding die je krijgt bij ontslag en vrij mag besteden.

Regelingen

Als je bij een klein bedrijf werkt, heb je eigenlijk pech. Stel dat zo’n bedrijf failliet gaat, dan ben je eigenlijk te laat en kom je bij het UWV terecht. Het kan dat het UWV in zo’n geval omscholing aanbiedt. Bedrijven die in zwaar weer verkeren en aanspraak willen maken op het noodfonds van de overheid, de NOW2-regeling, moeten wel een belofte doen om omscholen te stimuleren, maar het is niet zo dat elke werkgever ertoe verplicht is en vooral bij kleinere bedrijven kan dit moeilijk zijn.

Je moet wel de capaciteit en vaardigheden hebben om zo’n traject van omscholing te volgen. En je moet de gelegenheid krijgen, dus de tijd, middelen en faciliteiten. Als een van die factoren niet aanwezig is, zal zo’n omscholingstraject niet slagen. Wacht dus niet af als voor jou de omstandigheden ‚gunstig’ zijn.

Verder moet je er rekening mee houden dat je er misschien op achteruit gaat. Bijna de helft van de mensen die tijdens de bankencrisis de stap heeft gezet, is erop achteruitgegaan op gebied van salaris of bijvoorbeeld werktijden. Als je je baan echter  toch al kwijt raakt, zit je ook met de gebakken peren. Wacht dus niet af en kijk naar de mogelijkheden. Het salaris kan misschien minder zijn, maar het geluk juist groter.