Hoe houd je je medewerkers en je organisatie gezond? 

Vroeg of laat krijg je te maken met (ziekte)verzuim onder je medewerkers als je aan het hoofd staat van een organisatie of ondernemer bent. De meesten van hen gaan binnen enkele weken weer aan het werk. Helaas komt het ook vaak voor dat een zieke medewerker langer uit de roulatie blijft. In dat geval ben je verplicht om samen met de werknemer in kwestie te zorgen voor een effectief re-integratietraject. Er zijn twee manieren om de medewerker op de werkvloer te laten terugkeren: re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor. Bij re-integratie eerste spoor gaat de medewerker bij de huidige werkgever aan de slag en krijgt die eventueel een aangepaste of een nieuwe functie. In het geval van tweede spoor re-integratie wordt de werknemer begeleid bij het zoeken van passend werk bij een andere werkgever.

Ben jij ook werkgever en heb je vragen over re-integratie? Vraag jij je bijvoorbeeld af of je de juiste stappen zet? De experts van Xs2more kunnen je bijstaan in re-integratietrajecten bij arbeidsongeschiktheid en het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid. Ook hebben zij een antwoord op al je vraagstukken als je eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. 

Verdeeldheid in het kader van re-integratie 

Soms ontstaan er conflicten rondom re-integratietrajecten, zoals onenigheid over de exacte betekenis van de term passende werkzaamheden. Ook verdeeldheid in het kader van re-integratie komt geregeld voor, bijvoorbeeld over het aantal re-integratie-uren. In sommige situaties zijn er meningsverschillen over het functioneren. Verder komt het veelvuldig dat werkgevers er een dubbele agenda op nahouden, omdat ze graag van de zieke medewerker af willen. Hoe dan ook doe je er als werkgever goed aan om je uitgebreid te laten informeren en begeleiden. Als er onverhoopt toch een conflict ontstaat, ben je goed voorbereid en voorkom je juridische geschillen. Want een slepend juridisch proces wil je uiteraard voorkomen. Daarom is het van het grootste belang om onduidelijkheden en onzekerheden samen met de medewerker te bespreken en op een zo goed mogelijke voet te blijven. Elkaar respecteren en proberen elkaars belangen te begrijpen, zijn daarbij helpende factoren. 

Begeleiding van een vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen

Slachtoffers van ongewenste omgangsvormen zouden terecht moeten kunnen bij een externe vertrouwenspersoon. Hoewel elke werkgever zijn medewerkers een veilige werkomgeving hoort te bieden, kan er toch sprake zijn van misstanden of grensoverschrijdend gedrag dat de veiligheid op de werkvloer schaadt. Uiteindelijk kan dit leiden tot (langdurige) uitval. Medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag kun je na een incident laten begeleiden door een gecertificeerde, externe vertrouwenspersoon van Xs2more. Werknemers die zich gediscrimineerd, gepest of geïntimideerd voelen, hebben hier baat bij. De externe vertrouwenspersoon zoekt samen met slachtoffers van ongewenste omgangsvormen naar constructieve oplossingen en helpt in een gegarandeerd vertrouwelijke setting. Het is ook mogelijk om de externe vertrouwenspersonen in te zetten voor het geven van voorlichting. Dit kan een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken, herkennen en voorkomen van ongewenste omgangsvormen. 

Wil je meer weten over re-integratie eerste spoor en re-integratie tweede spoor? Of wil je een gedetailleerder antwoord op de vraag: wat is een vertrouwenspersoon precies? Neem dan vrijblijvend contact op met de experts van Xs2more via het contactformulier op de website.