Het verschil tussen yoga en pilates

Wat is het verschil tussen yoga en pilates?

Yoga en pilates: trainingen om geest en lichaam te versterken

Yoga en pilates zijn methoden om meer controle te krijgen over jouw lichaam, geest en gevoel. Deze trainingen zijn fysieke niet super inspannend – je hoeft niet bang te zijn dat je je de blubbers gaat zweten -, maar versterken wel de geest en het lichaam. Bij beide disciplines is het van belang om de ademhaling goed onder controle te houden en doe je uiteenlopende oefeningen die je fysiek en geestelijk sterk maken. De oefeningen voltrekken zich in bij zowel yoga als pilates in een rustig, langzaam tempo. Beide trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gedaan en zorgen ervoor dat het lichaam door de zich herhalende oefeningen een betere vorm krijgt.

wat is het verschil tussen yoga en pilate

Tot zover de belangrijkste overeenkomsten tussen yoga en pilates. Er zijn naast deze overeenkomsten ook enkele duidelijke verschillen. Wat is het verschil tussen yoga en pilates? En hoe blijkt het verschil tussen yoga en pilates uit de praktijk van de training?

Wat is yoga?

De vraag ‘ Wat is yoga?’ is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat yoga nogal diverse kan zijn qua invulling. Maar een aantal hoofdkenmerken staat wel vast. Yoga is een spirituele trainingswijze die afkomstig is uit het hindoeïsme. De oefeningen zijn statisch en gericht op ademhalen en meditatie. Daarom is yoga sterk naar binnen gericht. Cruciaal bij yoga is goede voeding. Vanuit een holistische visie gaat yoga uit van weldaden voor lichaam en geest, die goed zijn voor de algehele gezondheid.

Uit onderzoeken is gebleken dat yoga met name profijtelijk is bij revalidatie en bij het verminderen of bestrijden van de symptomen van chronische aandoeningen. De spierfuncties nemen aanzienlijk toe, yoga-praktiseerders hebben een beter evenwicht en zijn effectiever in het ontladen van (mentale) spanningen.

Wat is pilates?

Wat is het verschil tussen yoga en pilates? Anders dan yoga komt pilates niet uit de traditie van het hindoeïsme. Voor veel kenners geldt dit spirituele verschil als het verschil tussen yoga en pilates dat het meest significant en belangrijk is. Maar wat is pilates verder dan voor soort training? Bij pilates ligt het accent meer op de groep dan op het individu. De trainingen zijn georganiseerd in groepen en gericht op het versterken van de belangrijkste spieren. Pilates is goed voor het versterken van het fysiek en helpt om blessures sneller te genezen. Het verschil tussen yoga en pilates is dus vooral dat yoga meditatief gericht is, terwijl pilates pragmatische en praktischer is, meer gericht op het fysieke aspect.