Schade aan je gezondheid door anderen

Gezondheidsschade kan een natuurlijk fenomeen zijn, maar soms kan het ook het gevolg zijn van een fout van een andere. We denken bijvoorbeeld aan het inademen van asbest op de werkvloer of het aangereden worden door een wagen. Indien de gezondheidsschade het gevolg is van een fout door een ander, dan heb je meestal recht op een schadevergoeding.

Aansprakelijkheidsrecht

Om iemand aansprakelijk te moeten stellen moet je schade opgelopen hebben, moet er een fout gemaakt zijn door een andere partij en moeten beiden ook in rechtstreeks verband met elkaar staan. Struikel je bijvoorbeeld over iemand tijdens het snelrennen, dan kan dat bezwaarlijk de fout zijn van de toevallige voorbijganger. Word je echter frontaal aangereden door een tegenligger die aan het spookrijden was, dan is die tegenligger natuurlijk wel aansprakelijk voor jouw rugletsel.

Schadevergoeding

De schadevergoeding die je kan krijgen zal afhankelijk zijn van de specifieke situatie. We houden voorgaand voorbeeld verder aan. Moet er bijvoorbeeld ten gevolge van het rugletsel een operatie plaatsvinden, dan zullen de medische kosten natuurlijk vergoedt moeten worden. Hier zal de aansprakelijke in het spel komen. Toch gaat die schadevergoeding ook verder dan dat en zal het bijvoorbeeld je inkomensverlies, de verblijfskosten van het ziekenhuis of zelfs de huishoudelijke hulp moeten dekken.

Ook emotionele schade

Bijzonder is dat ook emotionele en psychische schade voor vergoeding in aanmerking komen. Was jouw favoriete tijdsbesteding bijvoorbeeld paardrijden en zal je dat, ten gevolge van het rugletsel, nooit meer kunnen doen? Dan heeft dat zo zijn weerslag op jouw emotionele en psychische situatie. Neerslachtigheid is hier niet eens zo’n gek gevolg. Dergelijke emotionele schade kan ook onder de schadeclaim vallen. We moeten echter toegeven: de hoegrootheid van die schade bepalen, dat is vaak niet eenvoudig.

Een handige manier is door op zoek te gaan naar vroegere rechterlijke uitspraken in een gelijkaardige context. Het bedrag dat de rechter daar toen op kleefde zal, mits het incalculeren van wijzigingen in de koopkracht, ook vandaag de dag nog steeds representatief zijn.

Conclusie

Wanneer je schade aan je gezondheid oploopt door de fout van een ander, dan heb je recht op een schadevergoeding. Die schadevergoeding gaat veel verder dan alleen de medische kosten en omvat bijvoorbeeld ook gederfde inkomsten of zelfs de emotionele schade ten gevolge van de onbekwaamheid om een bepaalde sport nog langer uit te oefenen.