het beneficiair aanvaarden - blogvitaal

Het beneficiair aanvaarden van een erfenis 

Als je erfgenaam bent van een dierbare die komt te overlijden zijn er twee opties. Je kunt de nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Wegens emotionele of financiële redenen kun je er in theorie voor kiezen om een erfenis te verwerpen. Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid als je weet dat de persoon die is overleden (de erflater) veel schulden had. In het geval je de keuze maakt de erfenis te aanvaarden, zijn er twee manieren: zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. De laatste mogelijkheid staat ook bekend als ‘aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Als je besluit de nalatenschap zuiver te aanvaarden, erf je alle bezittingen en schulden. Bij beneficiaire aanvaarding krijg je ook de goederen en schulden uit de erfenis, maar ben je niet aansprakelijk met je privévermogen als de erfenis negatief blijkt te zijn. 

Verklaring van beneficiaire aanvaarding

Indien je een erfenis beneficiair wilt aanvaarden, gaat de procedure als volgt in z’n werk. Bij de griffie van de rechtbank kun je een verklaring afleggen tot beneficiaire aanvaarding. Je kunt de documenten die daarvoor nodig zijn, toesturen of in persoon afgeven bij de balie van de rechtbank. De rechtbank van de laatste woonplaats van de erflater is daartoe bevoegd. Op de website van de Rechtspraak is een standaardformulier voor de verklaring van beneficiaire aanvaarding beschikbaar. Het formulier Verklaring nalatenschap kan digitaal of met de hand worden ingevuld. Ook vind je op de website van de Rechtspraak een korte instructie voor het invullen van het formulier voor beneficiaire aanvaarding van de erfenis. Daarop moet je jouw eigen persoonsgegevens en die van de erflater invullen. 

Verder dien je op het formulier de keuze voor het verwerpen, beneficiair aanvaarden of zuiver aanvaarden van de erfenis kenbaar maken. Ook hoor je de Verklaring nalatenschap te dateren en te ondertekenen. Wanneer je het formulier opstuurt, dien je daar een kopie van het legitimatiebewijs en de overlijdensakte van bij te voegen. 

Vereffenen van een erfenis 

Het heeft allerlei gevolgen als je ervoor kiest om een erfenis te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Je bent bijvoorbeeld niet met je eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erfenis. Daarnaast vindt er geen boedelmenging met het vermogen van de erfgenamen plaats. Ten slotte moet je als erfgenaam de erfenis afwikkelen en daarbij de regels die gelden voor vereffening in acht nemen. Het vereffenen van de nalatenschap houdt in dat je ervoor zorgt dat de schulden van de erfenis worden voldaan. Het is van zeer groot belang dat de vereffening op een secure wijze plaatsvindt. Als dat niet gebeurt, kun je alsnog aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het verstandig een gespecialiseerde erfrecht advocaat te raadplegen. 

Een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht staat je met raad en daad bij en kan eventueel optreden als professionele vereffenaar. Zo hoef jij je geen zorgen te maken over complexe juridische vraagstukken en kun je op een waardige manier afscheid nemen van je overleden dierbare.